Hög alkoholkonsumtion vid ung ålder ökar risk för tidig demens

Hög alkoholkonsumtion vid ung ålder ökar risk för tidig demens
Alkoholförgifting förhöjer risken att drabbas av för tidig demens visar en ny studie från Umeå universitet. Arkivbild: Colourbox

En forskargrupp vid Umeå universitet har i en studie identifierat nio faktorer som ökar risken för tidig demens. Ett högt intag av alkohol och en riskfylld användning av droger och läkemedel höjer riskerna avsevärt.

Omkring en av tusen svenskar drabbas av demens innan 60 års ålder, något som i tidigare forskning främst kopplats till familjeband och arvsmassa.

Men enligt resultaten i en ny studie från Umeå universitet kan utvecklingen av tidig demens även spåras till faktorer som man själv kan styra över, däribland alkoholintag, läkemedelsanvändning och bruk av droger.

Följt nära en halv miljon svenska män

488 500 svenska män som mönstrade till värnpliktstjänstgöring mellan åren 1969-1980  har följts av forskarna. Under uppföljningsperioden drabbades 487 av för tidig demens. Genomsnittsåldern för de som drabbades var 54 år.

Enligt studien var de riskfaktorer som hade starkast koppling till sjukdomen alkoholförgiftning. Detta ökade risken att drabbas hela fem gånger. Andra faktorer som höjde risken avsevärt var bland annat användning av antipsykotiska läkemedel och intoxering i samband med droger.

Stark koppling mellan riskfaktorer och demens

Totalt sett kunde 68 procent av de som drabbats av för tidig demens i studien kopplas till någon av riskfaktorerna som identifierats.

– Studien visar att dessa oberoende riskfaktorer är väldigt betydelsefulla för utveckling av tidig demens hos män. Men samtidigt som de olika riskfaktorerna förstärker varandra är många av dem möjliga att påverka. Eftersom de flesta riskfaktorer kan identifieras redan tidigt i livet finns det goda möjligheter att förebygga sjukdomsutveckling, säger Peter Nordström, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, som har lett studien.

Resultaten av forskningsstudien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama Internal Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida