”Hög kompetens viktigare än fler sjuksköterskor”

”Hög kompetens viktigare än fler sjuksköterskor”
Ulrika Kreicbergs, sjuksköterska och professor i palliativ vård av barn och unga, är en dem som efterlyser kompetensutveckling. Foto: Cecilia Håkansson

Fyra specialistsjuksköterskor skriver att fler sjuksköterskor inte räcker för att lösa krisen inom barnonkologin i Stockholm.

11 september 2014

Flera medier har den senaste tiden rapporterat om att barn med cancer inte får det omhändertagande de behöver på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. De vårdas på andra enheter, måste vänta i timmar på akuten och skickas till andra barnonkologiska centra.

Både Karolinska universitetssjukhuset och politiker skyller på den nationella sjuksköterskebristen. I en debattartikel i Dagens medicin skriver nu fyra specialistsjuksköterskor i barnonkologi att det inte räcker med att anställa fler sjuksköterskor för att lösa bristen på vårdplatser.

Kompetens ger stolthet

De slår i stället fast att det som behövs är möjligheter till kompetensutveckling och karriär för sjuksköterskor. Kompetens ger stolthet och säkerhet i arbetet, och den barnonkologiska vården ställer speciella krav på kunskap både när det gäller läkemedel och psykologiskt omhändertagande.

Hög personalomsättning och därmed brist på kompetens leder till kronisk personalbrist, skriver artikelförfattarna, och konstaterar att specialistutbildade och disputerade sjuksköterskor behövs för att utveckla och säkerställa vården inom barnonkologin i Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida