Höga nivåer av tillväxthormon ökar risken för prostatacancer

1 augusti 2008

Höga nivåer av tillväxthormonet IGF1 ökar risken för prostatacancer, enligt en avhandling som har skrivits av civilingenjören Mattias Johansson, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.

IGF1, insulin-like growth factor-1, är ett tillväxthormon som gör att cellerna delar sig snabbare och att antalet celler som genomgår programmerad celldöd, apoptos, minskar. I samarbete med en grupp franska forskare har Mattias Johansson funnit att mutationer i IGF1-genen ökar risken för prostatacancer. Dessa mutationer har sedan kunnat kopplas till höga nivåer av IGF1 i blodet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida