Högspecialiserad cancervård samordnas nationellt

Vissa ovanliga cancersjukdomar kommer i framtiden bara att behandlas på enstaka sjukhus i landet. De regionala cancercentrum som håller på att byggas upp ska specialisera sig inom olika områden.

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och den nationella samordningsgruppen för de regionala centrumen ska det inom två år finnas en plan för var i landet olika slags cancervård ska utföras.

– Då ska vi kunna tala om vad de olika regionerna ska ägna sig åt och hur vårdkedjan ska se ut. Det som kan göras lokalt och regionalt ska ske där, men kanske själva operationen ska ske på ett sjukhus som är specialiserat på just den typen av cancer, säger Gunilla Gunnarsson som är ordförande för den nationella samordningsgruppen.

Ovanliga cancerformer

Vissa behandlingar kommer kanske att ske vid tre eller fyra av de sex regionala cancercentrumen, andra bara vid ett eller två.

– Det kan bero på att det är så ovanliga cancerformer att vi har väldigt få fall per år. Det kan också handla om att det behövs mycket avancerad teknisk utrustning eller speciell kompetens, säger Gunilla Gunnarsson.

Läkare utbildas i bemötande

Uppdraget att samordna den högspecialiserade cancervården är en ny satsning inom regeringens nationella cancerstrategi. En annan nyhet i strategin är en satsning på bättre bemötande.

Regeringen anser att läkarna måste bli bättre på att bemöta patienter som får besked att de har drabbats av en obotlig sjukdom. Karolinska institutet i Stockholm har fått i uppdrag att utveckla en kurs i bemötande riktad till läkare med ansvar för vård och behandling av patienter med cancersjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida