Hon är årets diabetessjuksköterska

Hon är årets diabetessjuksköterska
Marianne Lundberg vid Skånes universitetssjukhus i Malmö är årets diabetessjuksköterska.

Årets diabetessjuksköterska heter Marianne Lundberg. Hon får priset för sitt engagemang för lärande och för sitt sätt att sprida kunskapen om diabetes över klinikgränserna.

– Det känns fantastiskt att ha kollegor som tycker att jag gör ett bra jobb och som nominerar mig till ett sådant här pris. Det är stort, faktiskt större än man tror. Det är ett erkännande att det man gör betyder något, säger Marianne Lundberg, diabetessjuksköterska vid endokrinologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Genom sin karriär har Marianne Lundberg brunnit för patientundervisning och kårens eget lärande, något som tog sitt avstamp i hennes arbete som forskningssjuksköterska i början av 90-talet. I cirka 15 år har hon jobbat som diabetessjuksköterska och samtidigt undervisat studenter i diabetesomvårdnad på Malmö högskola.

Startade nätverk för diabetessjuksköterskor

Hon är initiativtagare till flera kliniköverskridande samarbeten, bland annat med kardiologiska kliniken på sjukhuset. Hon var också den som tog initiativet till ett regionalt nätverk för diabetessjuksköterskor i Skåne. Två gånger per år träffas medlemmarna för att utbyta kunskap, lyssna på föreläsningar och knyta kontakter.

– Det är ett jätteroligt jobb vi har. Man jobbar väldigt självständigt samtidigt som man är knuten till team med läkare, kuratorer, dietister och sjukgymnaster. Man blir ödmjuk inför alla patientmötena. Varje situation handlar om att se vad man kan göra för just den här patienten just nu. Det är utmanande och spännande, säger Marianne Lundberg.

Hon mottog priset av Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFDS, i samband med Diabetesforum i Stockholm i förra veckan.

Juryns motivering

Till en diabetessjuksköterska som liksom många i vår kår har lång erfarenhet. Hon är kliniskt verksam och hennes engagemang och kunnande genomsyrar både patientarbetet och andra områden hon engagerat sig i. Hon är en ambassadör för vår förening och för diabetessjuksköterskans roll i diabetesvården genom sitt engagemang lokalt, regionalt, nationellt och sist men inte minst internationellt!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida