HPV-test bättreän cellprovtagning

Med HPV-test hittas tre gånger fler förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor i menopaus än med traditionell cellprovtagning, visar en Uppsalastudie.??

Utfallet av screeningen med traditionell cellprovtagning jämfördes med högrisk hpv-test av vaginalsekret för hemmaprovtag­ning. Cellprovtagningen hitta­de förstadier till cancer hos 0,25 procent av de undersökta kvinnorna medan hpv-testet fångade upp 0,75 procent.?

– Cellprovtagningen missar över hälften av cellförändringarna hos kvinnor över 50. Min uppfattning är att man inte ska ta cellprov på dem eftersom de flesta blir lurade, säger professor Erik Wilander, överläkare vid avdelningen för patologi och cytologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den som har startat och driver forskningsprojektet. ?

Enligt tidigare gjorda undersökningar får 100 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer varje år trots att de har varit på regelbundna cellprovskontroller och fått veta att cellprovet är normalt. Över hälften, 60 procent, av all livmoderhalscancer drabbar kvinnor efter 50 års ålder.?

Den orsakas till mer än 99 procent av en kronisk infektion med hpv, humant papil­lomvirus.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida