Huvudmännen dåliga på att informera om missbrukvård

Vart annat landsting och var tredje kommun saknar information på sina hemsidor om vart missbrukare med behov av vård kan vända sig. Det visar en undersökning som har gjorts av Socialstyrelsen.

Undersökningen bygger bland annat på en enkät som har skickats ut till kommuner och beroendeenheter under 2010.

Tack vare den går det  på Socialstyrelsens hemsida nu att jämföra missbruks- och beroendevården mellan olika kommuner eller beroendeenheter som drivs av kommuner och landsting. 

På sju olika områden redovisas förutsättningarna för kvalitet inom missbruks- och beroendevården. Nästan 80 procent har svarat och omdömena på de olika områdena redovisas från 1-5, där 5 är bäst. Lägst omdöme får ”delaktighet” med ett riksgenomsnitt på 2,7.

– Det är ett exempel på ett område där kommunerna kan bli bättre. Det handlar om att stärka insatserna för att öka självbestämmandet och inflytandet över den egna vården, säger Petra Otterblad Olausson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Bakom öppna jämförelser står Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och landsting. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida