Hybridsalen river reviren

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Operation/Anestesi.

25 februari 2010

Starkt stöd för checklista men obekvämt med presentation
Nu har i princip varenda svensk operationsavdelning infört den så kallade checklistan för säker kirurgi. Enligt en färsk studie får den ett översvallande stöd av personalen.
Läs mer

Checklistan en chans för sjuksköterskor
Sjuksköterskor har en stor chans nu när checklistan införs på bred front i svensk operationssjukvård. Sköter de korten rätt kan de få en mer framträdande roll i operationssalen. Läs mer

Flera lag sida vid sida i patientens tjänst
Mindre ingrepp och färre komplikationer. Patienten är vinnare när röntgen- och operationspersonal jobbar i samma sal. Läs mer

»Bristande hygien beror inte bara på okunskap«
Personal som bryter mot rådande hygienrutiner vid operation kan inte skylla på kunskapsbrist. Tvärtom är det läkarna, som kan mest om hygienrutinerna, som slarvar mest. Läs mer

Fler bakterier med plastfilm
Plasten som ska skydda mot bakterietillväxt har snarare motsatt effekt, visar en pilotstudie vid thoraxoperation på Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer

Snusare mår mindre illa efter operation
Tobaksvanor och operationsmetod spelar roll för hur illa patienten mår efter kirurgi. Ny svensk forskning kan komma att ändra systemet för skattning och behandling av postoperativt illamående. Läs mer

Nya rön om hur överviktig bör ventileras
Överviktiga patienters lungor kollapsar mer och syresätts sämre än normalviktigas vid kirurgi. En finurlig tvåstegsmanöver kan dock blåsa upp lungan och lösa problemet. Läs mer

Perioperativt samtal bekräftar patienten
Den operations- eller anestesisjuksköterska som träffar patienten före operationen tar ett större ansvar för hela processen. Men att patienten får ha en dialog med samma sjuksköterska före, under och efter operationen är sällan rutin på operationsavdelningar i Sverige. Läs mer

Sjuksköterskor kan lotsa patienter rätt – i livet och i vården
Att operationen har gått bra betyder inte att patienten mår bra. Sjuksköterskan kan fylla en viktig roll både före och efter för att hjälpa patienten att hitta rätt i tillvaron.
Läs mer

»Dialogen är vakna patienters verktyg«
Patienter som är vakna under operationen upplever att deras kroppar är objekt under stora delar av operationen – och de saknar en dialog med sjuksköterskan. Läs mer

Teckning ger barnet en röst
Anestesisjuksköterskan Berith Wennström har utvärderat ett instrument för att tolka barns oro inför operation genom att analysera deras teckningar. Studien visar att analysen är samstämmig oavsett vem som gör den. Om instrumentet förenklas kan det bli kliniskt användbart inom några år.
Läs mer

Skilda bilder av sjuksköterske­rollen vid robotkirurgi
Vid robotkirurgi får de som ingår i operationsteamet nya funktioner. Vissa operationssjuksköterskor beskriver sin nya roll som »tråkig«. Läs mer

Proteser i sikte vid infektionsbekämpning
Jobbar du med ortopediska operationer? Då kan du få besök av en hygienrevisor. Eller så kan du bli en själv. Läs mer

Robotkirurgi känsligt inom urologin
Robotkirurgi eller inte – frågan delar urologin i två läger. Och en uppmärksammad studie, som pekat på brister inom robotkirurgin, har skapat en djupare klyfta. Läs mer

Rätt smärtlindrad mamma ammar lättare efter snitt
Morfin i spinalvätskan ger bättre smärtlindring åt kejsarsnittade kvinnor. Därmed får de nyblivna mammorna lättare att amma och ta hand om sina barn. Läs mer

Storlek på endotrakealtuben påverkar kvinnors halssmärta
Halsont och heshet är vanliga besvär hos patienter som vaknar upp efter en operation. Framför allt hos kvinnor. Men det behöver inte vara så. Läs mer

Ledning och sjuksköterskor ser olika på effektivitet
Operations- och anestesisjuksköterskor har en bild av vad begreppet effektivitet innebär, läkare och verksamhetsledning har en annan. Som en följd kan krav på ökad effektivitet felaktigt uppfattas som ett hot om ökad stress. Läs mer

Musik dämpar oro inför operationer
I Södertälje får numera endast riktigt oroliga patienter medicinsk premedicinering. I normalfallet erbjuds endast lugnande musik – det har nämligen bättre effekt, enligt en studie. Läs mer

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida