”Informationsplikten kring hiv är viktig”

Informationsplikten kring hiv fyller en viktig funktion. Smittskyddsläkare bemöter de som anser att tvånget att berätta borde avskaffas.

Företrädare för bland annat Hiv-Sverige, RFSU och Venhälsan gick nyligen ut och krävde att informationsplikten kring hiv borde tas bort. Enligt dem finns det ingen forskning som visar att straff för hivöverföring minskar spridningen av viruset.

Nu bemöter sex debattörer, bland dem två smittskyddsläkare, kritiken. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver de att informationsplikten måste finnas kvar så länge som det är svårt att påvisa låga nivåer av hiv-virus:

”Smittskyddslagen handlar om att förebygga smittspridning och har ingen straffande funktion.”

”Omätbara virusnivåer inte detsamma som noll, nivåerna kan fluktuera och dessutom varierar smittdosen beroende på typ av sexuell kontakt. Därför finns informationsplikten för alla, så länge det inte på ett enkelt och säkert sätt går att fastställa när det finns, respektive inte finns, en beaktansvärd smittrisk.”

Skydda vårdpersonal 

Syftet med informationsplikten varierar, inom vården kan det till exempel handla om att skydda personal och andra patienter. Debattörerna skriver också att testningsfrekvensen i Sverige är bland de högsta i världen, trots att informationsplikten har funnits i 20 år. Farhågan att smittade ska skrämmas bort har alltså ingen grund. Däremot anser de att det finns skäl att se över hur domstolarna hanterar smittade som fälls för misshandelsbrott.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida