Insulinpump bättre än injektioner för diabetikers hälsa

Insulinpump bättre än injektioner för diabetikers hälsa
Insulinpump innebär lägre risk att dö i förtid både av hjärtkärlsjukdom och av andra orsaker, jämfört med att ta dagliga insulininjektioner.

Minskar risken för hjärtsjukdom och för tidig död, enligt ny svensk studie.

Studien från Göteborgs universitet har gjorts på 18 000 patienter med typ 1-diabetes och visar att de som har insulinpump har en kraftigt minskad risk att dö i förtid jämfört med dem som tar dagliga insulininjektioner.

Behandling med insulinpump innebar 29 procent lägre risk att dö (av samtliga orsaker) och risken att dö av stroke eller hjärtinfarkt var 43 procent lägre bland dem som har pump.

Fler kanske bör få pump

Insulinpumpar har funnits i mer än 30 år och har visat sig förbättra blodsockerkontrollen och livskvaliteten, men få studier har tittat på sambandet med hjärtsjukdom och dödlighet. Därför är intresset för den här svenska studien stort när den presenteras vid en stor diabeteskongress i Wien denna vecka.

– Med de här resultaten kanske varje klinik måste fråga sig om det finns fler patienter som borde få insulinpump, säger forskaren Soffia Gudbjörnsdottir på telefon från Wien till Vårdfokus.

Skillnader mellan sjukhusen

Hon påpekar också att det kräver resurser. Det handlar inte minst om att det ska finnas diabetessköterskor som är duktiga på att lära ut hur pumpen sköts. Hur vanligt det är att man får insulinpump beror i dag mycket på var i landet man bor eftersom sjukhusen är olika restriktiva.

– Alla patienter vill inte heller ha pump och det kräver ju att man kan handskas med den, men det här borde göra fler intresserade av att få det, säger Soffia Gudbjörnsdotter.

Studien är ännu inte publicerad, utan presenteras för första gången vid European Association for the Study of Diabetes kongress i Wien denna vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida