Vårdskador

Kan Gröna korset leda till färre vårdskador?

Kan Gröna korset leda till färre vårdskador?
Vårdpersonalen vid Södra Älvsborgs sjukhus samlas dagligen för att fylla i det Gröna korset. Har det funnits risk för eller har det skett någon vårdskada, till exempel fall och läkemedelsmissar under dagen?. Foto: SÄS fotomedia, Pernilla Lundgren

Går det att förebygga vårdskador med hjälp av en visuell modell för personalen? På vilket sätt i så fall? Det är några av de frågor som forskare vid Södra Älvsborgs forskningsenhet ska svara på när de ska utvärdera det Gröna korset som används på sjukhuset.

För sju år sedan drog kirurgkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus, Säs,  i gång ett förbättringsarbete för att minska antalet vårdskador. Med inspiration från industrin infördes en visuell modell i form av ett grönt kors där månadens dagar fick varsin ruta i korset.

Målet är att en månad ska vara helt grön, det vill säga helt utan vårdskador. Förutom den gröna färgen används gult för risk för vårdskada, orange betyder att en vårdskada har inträffat och rött står för en allvarlig vårdskada

Gröna korset. Foto: SÄS fotomedia

Har fått spridning

Modellen blev mycket uppskattad och en sporre i patientsäkerhetsarbetet bland personalen som varje dag samlades kring modellen för att färglägga den senaste rutan. I dag används Gröna korset på stora delar av sjukhuset.

Nu vill Säs mäta effekten av metoden och startar en serie studier inom området. Data ska sammanställas och genom intervjuer ska medarbetarnas erfarenheter fångas, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Resultatet väntas bli klart under 2019.

2015 fick Säs ta emot Quality innovation of the year för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Läs mer: Säker vård ger grönt kors

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida