Karolinska sjukhuset får kritik

Bostadslös missbrukare utan inkomst förväntades själv klara injektioner med blodförtunnande läkemedel.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att bristerna i bedömning, planering och uppföljning av egenvården är oacceptabla. Det finns till exempel ingen dokumentation om att man bedömt vilka möjlighet patienten hade att klara egenvården.

Kryckor och recept

Mannen hade fallit från hög höjd och brutit fotleden. På akutmottagningen fluktuerade hans medvetande och personalen misstänkte att han hade överdoserat metadon. Patienten var agiterad och ville inte stanna på sjukhuset. Efter bedömning av en psykiatriker sattes extravak in ett par dygn.

Efter operationen vårdades han i tre dagar till. Under vårdtiden framförde både patientens mamma och mormor sin oro över mannens sociala situation. Mamman ville bli kontaktad inför utskrivningen och det skrevs in i journalen.

Innan patienten skrevs ut fick han lära sig hur man ger sig själv injektioner med blodförtunnande medel och förseddes med ett recept på läkemedlet. Han lämnade sjukhuset på kryckor. Patientens mormor blev upprörd över hur utskrivningen gått till och klagade till Ivo. Enligt anmälan ville de anhöriga ha en vårdplanering ihop med socialtjänsten före utskrivning.

Bedömdes klara utskrivning

I journalen finns en sjuksköterskeanteckning om att det verkade som att patienten ville lämna sjukhuset. Däremot stod det ingenting om ifall någon vårdplanering behövdes eller att de anhöriga ville att det skulle göras. I yttrandet till Ivo skrev sektionschefen att patienten sagt att socialtjänsten redan var inkopplad och att det inte behövdes någon vårdplanering. Han var myndig och bedömdes klara en utskrivning.

(Dnr. 8.2-12722/2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida