KBT-utbildning på högre nivå

30 april 2009

De senaste årens utredningar, som bland andra Vårdförbundet och Socialstyrelsen har gjort, visar att kompetensen i psykiatrin behöver öka. Därför startar Karlstads universitet en ny utbildning på avancerad nivå, ett masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Utbildningen börjar i höst och riktar sig till socionomer, sjuksköterskor eller de som är utbildade inom psykologi. Utbildningen ges på distans i kombination med träffar på Karlstads universitet. Sista ansökningsdagen var den 15 april, men efteranmälningar tas emot i mån av plats.

www.kau.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida