KBT via nätet kan hjälpa vuxna med ångest

KBT via nätet kan hjälpa vuxna med ångest
Kognitivbeteendeterapi via nätet kan hjälpa mot ångest visar en genomgång av den samlade forskning som finns. Arkivbild: Colourbox

Vuxna som själva valt metoden kan bli hjälpta av kognitiv beteendeterapi på nätet vid ångest och depression, men fler studier behövs, visar en genomgång från SBU.

Vid social fobi och lindrig till måttlig depression kan KBT, kognitivbeteendeterapi via nätet med stöd av behandlare, minska symtomen.

Det visar en genomgång av den forskning som finns om internetförmedlad psykologisk behandling av ångest och förstämningssyndrom som SBU, kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, har gjort.

SBU ser också ett visst stöd för att internetbehandling kan fungera för vuxna med panikångest eller så kallat generaliserat ångestsyndrom. Men både nytta och risker behöver studeras mer. I synnerhet saknas det studier för barn och ungdomar som skulle kunna vara en viktig målgrupp.

SBU efterlyser svar på om nätterapi är efterfrågat och kan nå grupper som inte får vård alls idag. Behandling på nätet är fortfarande ganska ovanligt i Sverige och bygger oftast på KBT.

På kort sikt är kostnaderna för KBT via nätet förmodligen lägre än behandling med personliga möten individuellt eller i grupp. Innan fler studier gjorts som jämför effekterna går det dock, enligt SBU, inte att avgöra vilket alternativ som gör mest nytta för pengarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida