Kejsarsnitt på grund av oro ökar mest

Kejsarsnitt på grund av oro ökar mest
Barnmorskan Anita Karlström har studerat orsakerna till kejsarsnitt. Foto: Mittuniversitetet.

Kejsarsnitt som görs på grund av förlossningsrädsla, tidigare negativa erfarenheter eller andra psykosociala skäl har tredubblats mellan åren 1997 och 2006, visar en ny avhandling från Mittuniversitetet.

Variationerna är stora mellan Stockholms län och de fyra nordligaste länen. Det är vanligare med kejsarsnitt utan medicinska skäl i Stockholm. Det är också där som ökningen varit störst.

– Det handlar inte om tvärsäkra kvinnor som kräver kejsarsnitt. Många är oroliga och kan behöva bättre stöd och hjälp vid förlossningen, säger Annika Karlström som har skrivit omvårdnadsavhandlingen.

Hon visar att läkare och barnmorskor går en svår balansgång. De är tveksamma till kejsarsnitt utan medicinska orsaker eftersom riskerna är större än vid en vaginal förlossning. Samtidigt finns en respekt för kvinnors förlossningsrädsla och negativa erfarenheter.

Tror på nya arbetssätt

Avhandlingens resultat visar också att det var få kvinnor som önskade kejsarsnitt. De kvinnor som önskade och fick kejsarsnitt upplevde vården mer negativt och fick en sämre förlossningsupplevelse än de kvinnor som fött vaginalt.

– Kontinuerligt stöd under förlossningen sänker kejsarsnittsfrekvensen. Jag tror att vi behöver jobba annorlunda på våra förlossningskliniker med mer stöd åt de födande kvinnorna. Då skulle nog färre önska kejsarsnitt.

Avhandlingen heter Kejsarsnitt utan medicinsk indikation: attityder, förekomst och önskemål.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida