Kirurgveckan: Ge sjuksköterskor kunskap för att tala om alkohol

Sjuksköterskor måste våga fråga om patientens alkoholvanor. För det krävs kunskap om alkoholens konsekvenser i samband med operation. Frågan diskuteras i dag under den pågående kirurgveckan i Göteborg.

25 augusti 2010

Inför ett kirurgiskt ingrepp får patienten instruktioner om vilka läkemedel han eller hon kan ta och vilka som bör undvikas samt instrueras om att avstå från rökning; på många håll erbjuds till och med hjälp för att sluta röka. Men om alkoholkonsumtion sägs oftast inte ett ord, trots att det finns ett klart samband mellan risk- och missbruk av alkohol och komplikationer i samband med eller efter en operation. Det vill sjuksköterskan och vårdläraren Bodil Augustsson ändra på. Onsdag eftermiddag, då kirurgveckans särskilda sjuksköterskeprogram startar, berättar hon om betydelsen av att prata med patienter om deras alkoholvanor inför ett operativt ingrepp.

Ökad risk efter alkoholkonsumtion

Det är känt att patienter ändrar beteende och livsföring inför operationen om de får veta att det finns ett klart samband mellan alkoholkonsumtion och komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp. Men att ta det samtalet med patienten kräver kunskap.
 
– Även små interventioner har effekt. Många som har ett riskbruk drar ner på konsumtionen om de får den informationen. Men eftersom det kan kännas obehagligt att fråga om en persons alkoholvanor är det extra viktigt att sjuksköterskor har kunskap och redskap, betonar Bodil Augustsson som är verksam vid Göteborgs universitet och på Beroendekliniken, Sahlgrenska sjukhuset. Svårare är det naturligtvis när det handlar om ett utvecklat beroende hos patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida