Klimakteriebehandling ökar risken för äggstockscancer

Ny forskning visar på ökad risk även efter några få års behandling med hormontillskott.

13 februari 2015

Forskningen publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet i dag och bygger på en meta-analys av 52 epidemiologiska studier.

Resultaten visar att risken att drabbas av någon av de två vanligaste formerna av äggstockscancer ökar med 40 procent även med bara några få års användning av hormontillskott vid klimakteriet. Det gällde både för dem som tog enbart östrogen och för dem som tog en kombination av östrogen/progesteron.

För kvinnor som tar hormontillskott i fem år från omkring 50 års ålder så betyder det ett extra cancerfall på 1 000 användare, enligt forskarnas beräkningar.

Tidigare forskning har bara kunnat påvisa ett samband mellan långvarig användning av hormonersättning och äggstockscancer. Att risken skulle öka även vid kortvarig användning är ny kunskap.

Meta-analysen har gjorts vid Oxford university och de studier som ingår har gjorts framför allt i Nordamerika, Europa och Australien.

Äggstockscancer

  • De flesta kvinnor som insjuknar i äggstockscancer är mellan 40 och 70 år.
  • Varje år drabbas cirka 700 kvinnor i Sverige av äggstockscancer eller ovarialcancer som sjukdomen också kallas.
  • Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer.

Källa: Cancerfonden

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida