Kömiljard också till akuten

27 oktober 2010

Regeringen är nöjd med den så kallade kömiljarden, bidragen till de landsting som har lyckats korta vårdköerna, och föreslår en fortsättning. Nytt är att den också ska utvidgas till att gälla akutmottagningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida