Kommunikation i traumagrupp kan rädda liv

Kommunikation i traumagrupp kan rädda liv
Maria Härgestam disputerar i dag vid Umeå universitet.

Avgörande för att svårt skadade får rätt diagnos och behandling, visar sjuksköterskan Maria Härgestams avhandling.

2 oktober 2015

Utbildning med övningar i kommunikation har stor betydelse för att traumateam ska kunna fatta rätt beslut snabbt.

– Det är helt avgörande för att svårt skadade patienter ska överleva och för att minska risken för komplikationer. För att kommunikationen ska fungera och bli effektiv krävs att samtliga deltagare får en bra utbildning där man säkerställer en medvetenhet om hur kommunikationen ska genomföras, säger Maria Härgestam, som i dag disputerar vid Umeå universitet i ämnet.

Filmat 18 grupper

Maria Härgestam är själv specialistsjuksköterska inom anestesi- och intensivvård. Hon har i sitt avhandlingsarbete studerat teamövningar för personal på akutmottagningen. Hon har filmat 18 team vid övningar i ett patientfall där den skadade hade en hypovolem chock. Teamet behövde komma fram till att en operation var nödvändig snarast.

Traumagrupperna utgick ifrån det välkända ATLS-konceptet, Advanced traumalife support. De sökte skador och symtom enligt ABCDE.

Skickar ut ett budskap

Maria Härgestam har studerat om grupperna använde Closed-loop communication. Det kommunikationsverktyget bygger på antagandet att säker kommunikation uppnås genom feedback. När ledaren för insatsen skickar ut ett budskap, ett call-out, ska hen bekräfta att hen hört att deltagarna uppfattat budskapet, vilket ger en så kallad closed loop.

Resultaten i studien visar att closed loop communication användes i begränsad omfattning under övningarna. Samtidigt visade resultatet att de tidiga besluten ökade med antalet closed loop från ledaren. Däremot minskade de snabba besluten när andra gruppmedlemmar tog initiativ till samma typ av kommunikation.

Också ickeverbala sätt

Teamledarna använde olika verbala och ickeverbala sätt att kommunicera. Som auktoritära ledare uppmanade de deltagarna med en mer tvingande kommunikation. I vissa situationer, när de hade behov av att ta del av kunskaper från övriga gruppdeltagare, skiftade de till en mer jämlik ledarstil.

Det hände också att ledarna tappade fokus. Då övertog någon annan teammedlem ledarrollen. Det uppfattades positivt, men kan också enligt studien försena livsavgörande insatser.

Resultatet visar att ledarens och övriga teamdeltagares utbildning i kommunikation var av stor betydelse. Det är ledarna som ska initiera kommunikationen med call out och se till att loopen slutförs.

– Det är positivt att teamet är medvetna om behovet att dela med sig av kunskap. Men det måste finnas strategier för hur det ska ske för att inte besluten ska försenas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida