Könsdiskrimineringen mot flickor börjar redan innan födseln

Könsdiskriminering sker inte bara genom könsselektiva aborter utan också vid valet av förlossningssätt och plats, visar forskning från Uppsala universitet

Tillsammans med forskare i Vietnam har Uppsala-gruppen studerat vårdsökande i samband med förlossning i den vietnamesiska provinsen Quang Ninh. På hundra flickor som föddes hemma gick det bara 94 pojkar, trots att det i provinsen föddes fler pojkar än flickor, 109 pojkar per 100 flickor.

– Det betyder att en avsevärt större andel flickor än pojkar inte får del av de befintliga vårdresurserna och att vetskapen om fostrets kön är en avgörande faktor vid valet av förlossningsplats, säger Mats Målqvist, läkare och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Samtidigt var andelen pojkar som förlöstes med kejsarsnitt kraftigt förhöjd, 135 per 100 flickor.

Föreställningen att kejsarsnitt är ett bättre och säkrare sätt för barnet att födas på är utbredd i Vietnam och det var framför allt de planerade kejsarsnitten på distriktssjukhus som bidrog till den kraftigt förskjutna könsfördelning.

– Mödrar som väntar pojkar och deras barn riskerar att utsättas för komplikationer och onödigt lidande, säger Mats Målqvist.

Studien är publicerad i tidskriften Gender Medicine.

Könsselektiva aborter

Det saknas over 100 miljoner flickor i världen på grund av könsselektiva aborter, framför allt i Indien, Kina och Sydostasien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida