Konsekvent uppföljning minimerade postoperativa sårinfektioner

Med enhetlig och systematisk uppföljning av opererade knän sjönk andelen postoperativa infektioner i Hässleholm till under en procent. Det berättade sjuksköterskorna Monica Stjärneblad och Anna Hansson vid Ortopediveckan i dag. .

Ortopedkliniken i Hässleholm tar emot patienter från hela Skåne. Det betyder att patienterna tidigare gick på återbesök på olika ställen, ofta till vårdcentralen på hemorten, för att ta bort agrafferna. Hur sårinfektionerna togs omhand varierade därmed.

Patienterna kom sent

Det gjorde också att de patienter som drabbades av svårläkta infektioner ibland kom till ortopedkliniken sent, efter olika behandlingsförsök i primärvården. När man tack vare ett systematiskt uppföljningssystem för komplikationer efter knäoperationer upptäckte att de postoperativa sårinfektionerna hade ökat från 2002 till 2005, bestämde man sig för att göra något åt saken, berättar Monica Stjärneblad.

– Vi ville fånga upp sårinfektionerna tidigt, så att de drabbade patienterna fick en enhetlig behandling.

Resultatet blev bra

Sedan dess har sårinfektionerna minskat. Djupa infektioner ligger nu under en procent, vilket är mycket bra jämfört med riksgenomsnittet.

– Vi är duktiga på det vi gör, vi har kompetensen, säger Monica Stjärneblad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida