Krafttag mot undernäring på Akademiska sjukhuset

Krafttag mot undernäring på Akademiska sjukhuset
Vid behov ska patienterna få näringsdrycker. Foto: Colourbox.

För att lättare identifiera undernärda patienter har Akademiska sjukhuset i Uppsala utvecklat speciella nutritionsmallar i journalsystemet.

Varje patient som skrivs in ska få sin vikt, längd och BMI (Body mass index) registrerad. Dessutom noteras om patienten har problem med att äta eller påtagligt har förändrat sin vikt.

Var fjärde patient som är inlagd på sjukhus i Europa är undernärd eller riskerar att bli det. Det framgår av en studie där näringsintaget mätts hos mer än 70 000 personer på äldreboenden och sjukhus. Akademiska sjukhuset är ett av de sjukhus som har ingått i studien.

En egen studie på sjukhusets ortopedavdelningar visar att vårdtiderna kan kortas två dygn om näringsintaget bedöms före och efter operation och om patienterna får rätt mat och vid behov kompletterande näringsdrycker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida