Kris för akutvården i Skåne

Kris för akutvården i Skåne
För att på sikt lösa akutvårdens problem anser Mats Runsten att Vårdförbundets professioner måste utnyttjas bättre. Foto: Anders Olsson

”I sak har han rätt. Akutvården i Skåne är i allvarlig kris.” Det säger Mats Runsten, tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne med anledning av att den medicinskt ansvarige läkaren Per Björgell på akuten i Malmö lyfts bort från sin tjänst och sedan sagt upp sig.

Som skäl för att skilja Per Björgell från tjänsten som medicinskt ansvarig för akuten på Skånes universitetssjukhus akutmottagning i Malmö anger sjukhusledningen att det har funnits problem med ledarskapet för akuten en längre tid.

Enligt Per Björgell själv beror det på att han krävde mer resurser som han inte fick. I ett avskedsbrev till sina kolleger skriver han: ”Arbetsschemat för sjuksköterskor och undersköterskor har inte gått att ändra, ni arbetar i dag mer än hälften av alla helger. Ni är trötta och värda bättre”.

Han anser också att ”labmedicin Skåne utgör sin egen skandal och kostar oss timmar av väntan”.

Vill ha mer lean

Sjukhusledningen anser inte att problemen går att lösa med mer resurser utan vill i stället se en ny ledning med större fokus på förändringsarbete.

– Björgells förslag att vi främst ska lösa problemen på akutmottagningen genom att tillföra mer resurser är inte realistiska. Vi har faktiskt inte mer pengar att dela ut, säger sjukhuschefen Bent Christensen, som nu vill se en ny ledningsstruktur med tydligare inriktning på sjukhusets verksamhetsfilosofi enligt lean.

Gammalt problem

Men Mats Runsten, tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne, håller med om att det saknas resurser för akutverksamheten.

– Det här är inget nytt problem, men inte desto mindre allvarligt. Akutsjukvården håller på att implodera. Ökad tillströmning av patienter, stor personalomsättning, brist på vårdplatser, lång väntan på prover – det är proppar på många håll och verksamheten fungerar dåligt, säger han.

Mats Runsten berättar att politikerna nu kräver nya besparingar av universitetssjukhuset.

– Med den ekonomiska situation vi har nu går det inte att bedriva sjukvård. Det går inte att trolla med knäna, nu ligger bollen hos politikerna.

Enligt Mats Runsten upplever upplever alla att det inte går att spara mer och att ett tillskott av resurser behövs för att lösa det akuta läget. På sikt vill han se en helt annan organisation där de nuvarande hierarkierna rivs och Vårdförbundets professioner utnyttjas bättre.

– Men det kommer att ta tid, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida