Kritik fördröjer nya riktlinjer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivning skulle vara klara i oktober. Men regeringen har efter den massiva kritiken förlängt tiden för de psykiatriska diagnoserna till årets slut.

Framför allt var det den föreslagna rekommendationen om att i normalfallet neka personer med utmattningssyndrom sjukskrivning som rörde upp känslorna. Att patienten kunde bli sjukskriven i upp till åtta månader vid kvarstående svåra besvär har knappast framkommit i debatten. Uppgifterna som medierna hade tillgång till var ett arbetsmaterial som inte var slutfört.

Socialstyrelsen har medgett att formuleringarna var otydliga och nu senareläggs slutarbetet med riktlinjerna.

Syftet med riktlinjerna är dels att underlätta för läkarna i deras bedömningar, dels att radikalt minska antalet långa och onödiga sjukskrivningar. Men bland de kritiska rösterna finns en övertygelse om att det egentliga syftet är att spara pengar. Den åsikten har även Jörgen Herlofson, psykiatriker och huvudansvarig för de kriterier för utmattningssyndrom som Socialstyrelsen har ställt sig bakom.

Socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson har förnekat att motiven skulle vara ekonomiska, men medger att de nya reglerna kommer att ge resurser som kan användas till skattesänkningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida