Kroppsliga symtom vanliga efter katastrofer

Kroppsliga symtom vanliga efter katastrofer
Människor som drabbats av katastrofer eller olyckor kan få kroppsliga reaktioner, trots att de inte blivit skadade fysiskt. Det visar en ny rapport från enheten för kris- och katastrofpsykologi på centrum för allmänmedicin. Arkivbild: Mostphotos.

?Även hos dem som inte har skadats fysiskt är det vanligt med kroppsliga reaktioner efter olyckor och katastrofer. Det visar en ny undersökning som har gjorts bland 1 500 stockholmare som överlevde tsunamin i Sydostasien 2004 .

Rapporten, som har tagits fram av enheten för kris- och katastrofpsykologi på centrum för allmänmedicin, visar att nära hälften av de drabbade upplevde fysiska besvär. De rapporterade om huvudvärk och ryggbesvär, dagligen eller flera gånger i veckan, upp till ett år efter katastrofen. Över hälften uppgav att de under samma period även hade psykiska problem.

Efter tre år upplevde så många som 40 procent att de fortfarande led av kroppsliga besvär.

– Det visar hur tätt sammanlänkade kropp och psyke är. Därför är det viktigt att personal inom sjukvård och rehabilitering snabbt fångar upp kroppsliga besvär och hög stressnivå när de möter en person som har varit utsatt för en extrem händelse, exempelvis en allvarlig trafikolycka, säger Riitta Keskinen-Rosenqvist, en av författarna till rapporten.

Rapporten visar även att kroppsliga besvär var särskilt vanliga hos dem som under katastrofen upplevde att deras liv var hotade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida