Kvinnofridslinje öppnas i början av december

Den 4 december inviger jämställdhetsministern Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor.

Under hösten har Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK, planerat en stödtelefon för kvinnor som har utsatts för våld. Den 4 december öppnas den så kallade Kvinnofridslinjen. Den kommer att drivas av Akademiska sjukhuset i Uppsala på uppdrag av regeringen.

Kvinnofridslinjen är ett sätt för samhället att öka sitt ansvarstagande för våldsutsatta kvinnor, anser Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

– En viktig roll för linjen blir att förmedla information om vilken hjälp som finns att få, säger hon.

Under hösten rekryteras och utbildas personal samtidigt som informationsmaterial tas fram. En viktig del av förberedelserna inför öppnandet av stödtelefonen är att kartlägga vilket stöd som finns för våldsutsatta kvinnor i landets samtliga kommuner och landsting.

Kvinnofridslinjen kommer att ha ett 020-nummer, vilket innebär att samtalet är kostnadsfritt. Den som ringer får vara anonym och personalen har tystnadsplikt. Även anhöriga kan ringa till stödtelefonen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida