KVINNOHÄLSA

Kvinnlig könsstympningVanja Berggren, Martina Franck (red)Studentlitteratur 2009www.studentlitteratur.se isbn 978-91-44-04672-3

3 april 2009

Sverige var det första västerländska landet att införa lagstiftning mot kvinnlig omskärelse (1982). Hundratals miljoner flickor och kvinnor har könsstympats världen över, och några av dem kommer i kontakt med den svenska sjukvården. Boken är den första i sitt slag i Norden och syftar till att hjälpa vårdpersonal att bemöta den könsstympade kvinnan på bästa sätt. En attitydförändring inom de berörda befolkningsgrupperna är önskvärd och vägen dit går via förebyggande arbete och kunskapsspridning. Speciellt viktig är utbildningen av unga flickor.

Vanja Berggren är sjuksköterska och forskar inom nationell hälsa och Martina Franck är barnmorska med stor erfarenhet av att arbeta med invandrarkvinnor. P S-K

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida