Låg födelsevikt ökar risken för depression

Låg födelsevikt ökar risken för depression
Forskning från Sahlgrenska akademin visar att för tidig födsel och låg födelsevikt ökar risken att drabbas av depression senare under livet. Arkivbild: Mostphotos

Kort graviditet och låg födelsevikt kan kopplas till ökad risk att drabbas av depression senare i livet, visar forskning från Göteborg.

Med data från Kvinnostudien som i 40 år följt 1 462 Göteborgskvinnor undersökte forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet faktorer som relaterar till depression. Nästan 45 procent av kvinnorna hade drabbats av depression någon gång under livet.

– Vi kan nu visa att de kvinnor som vägde 3 500 gram eller mindre vid födseln oftare drabbats av depression, och att även graviditetslängden tycks kunna påverka oss senare i livet, säger Pia Gudmundsson, doktorand på institutionen för neurovetenskap och fysiologi som skrivit sin avhandling på studien.

Tidiga faktorer påverkar

Det finns visserligen många andra faktorer som påverkar vår psykiska hälsa mer än födelsevikt och de flesta som väger mindre vid födseln utvecklar inte depression, konstaterar hon.

– Men födelsevikt och graviditetslängd är indirekta mått på hur fostret har det i livmodern. Vår slutsats är att faktorer som påverkar oss tidigt i livet tycks relatera till en ökad sårbarhet.

Forskargruppen studerade också proteiner i ryggmärgsvätskan associerade med nedbrytning av nervceller i hjärnan och kända för att markera demens. De kunde visa att proteinerna amyloid beta 42 och neurofilament L finns i förhöjda nivåer vid depression.

Efterlyser fler studier

– Eftersom vår studie är av tvärsnittskaraktär vet vi dock inte vad som är orsak och verkan. Om depressionen leder till förändringar i markörerna eller om en förändring i markörerna leder till depression, säger Pia Gudmundsson som efterlyser fler studier innan några slutsatser kan dras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida