Lågt kolesterol minskar insulinfrisättning

27 februari 2009

Även en marginell sänkning av kolesterolhalten i betacellens vägg rubbar gravt cellens förmåga att frisätta insulin när blodsockerhalten stiger. Det har forskare vid Lunds universitets diabetescentrum visat i försök på djur och enskilda celler. De ska nu gå vidare för att se om även kolesterolsänkande läkemedel har samma effekt på insulinfrisättningen. Nästan alla med diabetes behandlas med läkemedel som sänker blodfetterna.

Federation of American Societies for Experimental Biology Journal 2009;23:58-67.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida