Läkarbrist gör att sjuksköterskor får ta jourpass på bup

Barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå har så få läkare att de inte klarar av att bemanna sin jourverksamhet. Därför föreslår ledningen nu att sjuksköterskor, psykologer och andra behandlare hjälper till att ta hand om primärjouren på kvällar, nätter och helger.

– Vi måste lösa det här på något sätt och därför organiserar vi om så att våra behandlare kan gå in och ta en del av läkarnas jourpass efter klockan 17, säger Annelie Lindström, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, bup, i Västerbotten.

Personalen vid bup i Umeå fick i går information om förändringarna som träder i kraft vid årsskiftet, enligt förslaget.

Den som har primärjouren ska vara ett stöd för distriktsläkare när det gäller barn och ungdomar med akuta psykiska problem. Bland personalen har det ifrågasatts om de verkligen har den kompetens som krävs för att till exempel göra bedömningar om suicidrisk.

– Till att börja med sätter vi bara in våra mest erfarna behandlare på de här passen och de har dessutom alltid stöd av bakjouren, framhåller Annelie Lindström.

Hon planerar också en omfattande utbildningsinsats bland personalen för att öka kompetensen på sikt. Förutom läkare saknas det även psykiatrisjuksköterskor.

– Vi har annonserat efter det men inte fått några sökande, därför försöker vi nu i stället att vidareutbilda den personal vi har, säger Annelie Lindström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida