Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika

Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika
- Vi läkare behöver kommunicera bättre med patienterna. Där har även diabetessjuksköterskorna en viktig roll, säger Kerstin Berntorp, professor i endokrinologi på Lunds universitet.

Diabetessjuksköterskorna har en viktig roll för att patienten blir sedd som person bortom de mätbara medicinska värdena.

17 september 2015

Diabetespatienter och läkare har olika uppfattningar om vad som spelar roll för att få kontroll över sjukdomen.

Läkarna ser främst till mätbara medicinska aspekter som hur ofta och svårt patienten drabbas av låg blodsockernivå, hypoglykemi, vilka komplikationerna är och hur långtidsvärdet HbA1c ligger.

Patienterna tycker också att de kliniska måtten är viktiga för kontrollen. Men de anser att många fler faktorer spelar roll, som hur många enheter insulin de tar per dag, hur deras energinivå ligger och hur mycket de tänker på sjukdomen.

Vad gäller mängden insulin anser 78 procent av patienterna att det spelar roll, men endast 29 procent av läkarna.

Flera orsaker

Det visar en studie som presenteras på internationella diabeteskongressen i Stockholm. De utvalda patienterna har diabetes typ 2 som inte var välkontrollerad, enligt nivårerna för långtidsblodglukos.

Patienterna upplever också betydligt flera orsaker till att det är svårt att få kontroll över sin sjukdom och blodglukosvärden. 75 procent av patienterna tycker stress i livet är ett hinder. Dessutom spelar andra hälsofrågor, biverkningar, förpliktelser till familjen och brist på stödgrupper in.

Bättre kommunikation behövs

Studien utfördes i Sverige, Schweiz och Storbritannien, som en webenkät där 1 012 vuxna patienter deltog, samt 300 läkare. Bland de tillfrågade läkarna i Sverige arbetade 70 procent i primärvården och 30 procent på sjukhus.

Kerstin Berntorp, överläkare på endokrinologen på Skånes universitetssjukhus och professor på Lundsuniversitet, har varit ansvarig för den svenska delen. Hon menar att kommunikationen med patienterna måste bli bättre.

– Vi behöver kartlägga patienters upplevda hinder för god glukoskontroll och hitta vägar att komma över dem, säger hon.

Diabetessjuksköterskorna viktiga

Hon lyfter fram hur viktiga diabetessjuksköterskorna är i just Sverige. De har delegeringar och följer patienterna närmare jämfört med de andra länderna i studien.

Agneta LindbergAgneta Lindberg

Agneta Lindberg är diabetessjuksköterska på Hässleholms sjukhus diabetesmottagning. Hon känner igen patienternas tankar och känslor om sjukdom och möjligheterna att få kontroll.

– I min profession utgår vi från patienten som person och har samtal. Det är deras problem vi diskuterar. Men visst, även vi har fokus på att de får tillräcklig behandling och siffror.

Samtalen får inte försvinna

Hon har förståelse för allmänläkarnas situation i primärvården

– De är oerhört pressade. Jag tycker själv att samtalen försvinner ibland när det är så mycket som ska kontrolleras och mätas vid varje besök.

Kvalitetsregister ska fyllas i, blodtrycket mätas och fötterna undersökas.

– Jag förstår om de inte känner sig sedda och hörda ibland. Man behöver ha lite djupare samtal för att komma in under ytan. Ofta har patienter med dåliga värden mycket skuldkänslor. Både gentemot familjen och oss i vården för att de inte lyckas. Det måste bort.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida