Landstinget i Värmland glömde att förhandla – Vårdförbundet begär tvist

När ambulansverksamheten i Arvika upphandlades hoppade landstinget över att förhandla om saken med facket. Nu begär Vårdförbundet i Värmland tvist om brott mot förhandlingsskyldigheten.

18 januari 2011

Det var i förra veckan som landstinget i Värmland meddelande att ambulansverksamheten i Arvika skulle tas över av Samariten AB från 1 april i år. Problemet är att upphandlingen har genomförts utan någon samverkan och förhandling med de fackliga organisationerna.

– Det finns tydliga regler om när förhandlingar ska ske, och så här får det inte gå till. Det är viktigt att personalen får säga sitt om sådant som påverkar det dagliga arbetet, och det är också viktigt att det finns ett bra beslutsunderlag för att skattepengarna ska förvaltas på bästa sätt, säger Eva Strandh, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Värmland.

Ännu en tvist på gång

Eva Strandh säger att hon har märkt en liten skillnad i landstingets sätt att hantera ärenden under hösten. Att motparten åsidosätter skyldigheten att förhandla har inte varit vanligt, men nu har Vårdförbundet begärt tvist i ytterligare ett ärende. Landstinget glömde bort att förhandla med facket även när ett nytt prioriteringssystem för att bedöma och hantera patienter infördes.

– Vi har ingenting emot att arbetsgivaren inför ett system som kan förbättra vården. Men även här är det viktigt med delaktighet. Det är ett beslut som direkt påverkar medarbetare på tre akutmottagningar, och som i förlängningen berör alla. Systemet är till för att säkerställa att patienter får vård inom en viss tid och det är bra, men innan beslutet togs borde arbetsgivaren ha tittat på vad det innebär även ur arbetsmiljösynpunkt, säger Eva Strandh.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida