Akutsjukvård

Lång väntan på akuten för de äldsta

Lång väntan på akuten för de äldsta
Förra året hade Södersjukhusets akutmottagning landets längsta väntetider och vistelsetider. Foto: TT

För akut sjuka 80-åringar och äldre tar ett besök på akuten längre tid än tidigare, mer än fyra timmar i genomsnitt. På de största sjukhusen är väntan längst.

Det är Socialstyrelsen som släppt fjolårets mätningar som visar hur länge besökare på akuten fick vänta på en läkare och hur långa vistelsetiderna var totalt.

Blir kvar längst

De som fick stanna allra längst på akutmottagningarna förra året var de äldsta. Personer över 80 år stod för 18 procent av alla besök på akuten under 2017. De fick vänta 50 minuter på en läkare, vilket är samma som föregående år. Men den totala vistelsetiden ökade med tio minuter jämfört med 2016 till drygt fyra timmar.

– Väntetiderna är fortfarande långa på många akutmottagningar. I synnerhet för gruppen över 80. Multisjuka äldre ska inte behöva vänta i flera timmar. Miljön på akuten är inte alls bra för dem, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Inga förändringar

Förutom att tiden på akuten ökade något för de äldsta under förra året syntes inga större förändringar eller förbättringar när det gäller väntetider och vistelsetider jämfört med året innan. För samtliga patienter över 18 år tog ett genomsnittligt besök på akuten tre timmar och tjugo minuter, varav ungefär en timma var väntan på att få träffa en läkare.

Förra året gjordes två miljoner besök på landets sjukhusbundna akutmottagningar, då räknas alla patienter över 18 år.

Längst väntan

Akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tog emot flest patienter med 116 000 besök. Här var väntan på en läkare en och en halv timme i genomsnitt under 2017. Södersjukhuset i Stockholm tog emot 96 000 patienter, som i genomsnitt fick vänta en timma och femtio minuter på en läkare.

Vid många av de stora sjukhusen var vistelsetiderna långa, över fyra timmar i genomsnitt, enligt Socialstyrelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida