Länktips

29 februari 2008

NATIONELLA LÄNKAR:

Anhörigas riksförbund, AHR, en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst obunden
www.ahrisverige.se

Distriktssköterskeföreningen
www.distriktsskoterska.com

Familjefokuserad omvårdnad vid högskolan i Kalmar, humanvetenskapliga institutionen. För att läsa strategidokumentet klicka på omvårdnadsmottagning/omfam/strategidokument.
www.hik.se/hv

Föreningen Maskrosbarnen
http://maskrosbarnen.se

Kompetensstegen, en nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetens-utvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre
www.kompetensstegen.se

Mötesplats för dem som har en förälder med psykisk sjukdom
www.kuling.nu

Röda sidorna, information om var det finns hjälp när det känns svårt och ensamt. En sökmotor skapad av BRIS (Barnens rätt i samhället) för barn under 18 år.
www.rodasidorna.se

SFPO, sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
www.pallom.org

Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
www.sabh.nu

Socialstyrelsens webbplats. Sök på exempelvis ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och hemsjukvård.
www.socialstyrelsen.se

SPN, nationellt nätverk för palliativ vård
www.stockholmssjukhem.beta.nu/spn

Webbplats för uppsatser från svenska högskolor och universitet. Sök på exempelvis hemsjukvård, vård i hemmet.
www.uppsatser.se

Vårdalinstitutet. Under rubriken tematiska rum finns Leva med demens, Etikrummet, Strokerummet, Näring och ätande, Leva med smärta och Palliativa rummet samt två rum under utveckling: Kultur i vård och omsorg, och Äldre och äldres hälsa.
www.vardalinstitutet.net

INTERNATIONELLA LÄNKAR:

EAPC – European association for palliative care, webbplats för palliativ vård
www.eapcnet.org

IAHPC – internationell organisation för hospice och palliativ vård
www.hospicecare.com

Internationell webbplats för information om hospice
www.hospiceinformation.info

MORILD – webbplats förden som har en förälder med psykiska problem
www.morild.org

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida