Lättare rätt med checklistor på akuten

En grupp akutläkare i Lund har lanserat en webbplats med förslag på checklistor och uppmanar alla som arbetar på akutmottagningar att bidra med synpunkter.

Sidan LUCEM innehåller en samling checklistor för de vanligaste kontaktorsakerna på akutmottagningen, med punkter om den information som bör hämtas in före bedömningen.

”Can´t miss”-diagnoser

Punkterna fokuserar på information som kan fås snabbt, billigt och minimalinvasivt , till exempel anamnes, status, vanliga blodprov, Ekg, ultraljud, urinsticka och de ”can´t miss”-diagnoser som måste övervägas.

Checklistorna ska hjälpa läkarna att inte låsa sig vid en bedömning för snabbt utan att överväga alternativa hypoteser och motverka negativa systemfaktorer som att hålla tråden trots tidsbrist, avbrott, flera samtidiga arbetsuppgifter och trötthet.

Den vanligaste orsaken till diagnostiska misstag är en kombination av systemfaktorer och kognitiva faktorer och omkring 40 procent av fallen beror på otillräcklig anamnes- och statustagning, skriver de sex akutläkarna i en artikel i Läkartidningen.

Regelbunden uppdatering

På webbsidan LUCEM finns också motiveringar till innehållet i de olika checklistorna. De kommer också att uppdateras regelbundet utifrån nya vetenskapliga rön och synpunkter från användarna, och läkarna uppmanar alla som arbetar på akutmottagningar att delta i denna ”crowd sourcing”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida