Livsmedelsverket varnar för gifter i fisk

Livsmedelsverket varnar för gifter i fisk
Barn och kvinnor i barnafödande ålder bör inte äta strömming från Östersjön och Bottniska viken oftare än två-tre gånger per år, enligt Livsmedelsverket. Arkivbild: Mostphotos

Barn och unga kvinnor ska undvika fet fisk fångad i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern eftersom de innehåller för höga halter av dioxin och PCB. Nu startar Livsmedelsverket en kampanj för att öka kännedomen om riskerna.

Höga halter av dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön och Bottniska viken, Vänern och Vättern samt sik från Vänern och röding från Vättern.

Därför ger Livsmedelsverket rådet att inte äta dessa fiskar så ofta.

Två-tre gånger per år

– Barn och unga kvinnor, ända tills de har fått sina barn, ska inte äta sådan fisk oftare än två-tre gånger per år. Men det är alldeles för få som känner till det, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

Enligt en undersökning från 2010 är kännedomen låg när det gäller kostråden för fisk med höga halter dioxin och PCB. Endast 19 procent av småbarnsfamiljerna känner till att råden gäller barn och bara 3 procent vet att råden gäller kvinnor i barnafödande ålder.

Undantag i EU

Därför startar Livsmedelsverket nu en kampanj för att på olika sätt nå ut med information om hur ofta man kan äta fisk med dioxin och PCB samt vilka fiskar det gäller. Kampanjen riktar sig främst till unga kvinnor, barnfamiljer yrkesfiskare och fritidsfiskare. Framförallt är det boende längs Norrlandskusten och Vänern och Vättern som kommer att se kampanjen.

I Sverige är det tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB än i övriga Europa. En förutsättning för att Sverige skulle beviljas undantag från EU:s gränsvärden var att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk. Därför fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att öka informationen till befolkningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida