Ljusterapi ger god effekt

3 april 2009

Efter två timmar i ljusrum varje morgon i tio dagar minskade de depressiva symtomen med minst 50 procent hos 13 av de 24 personer med vintertrötthet eller kliniskt bedömd årstidsbunden depression, SAD, som ingick i en forskningsstudie.

Ingen i kontrollgruppen fick en sådan förbättring, konstaterar sjukgymnasten Cecilia Rastad som i mars lade fram sin avhandling om detta vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida