Lund. Arbetsgivarens åtgärder minskar inte kaoset på akuten

Arbetsgivarens försök att komma till rätta med den kaotiska situationen på akuten i Lund har inte räckt. Nu står hoppet till Arbetsmiljöverket.?

Skyddsombuden från Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet och Vision har gemensamt slagit larm om det allvarliga läget.

Hela sjukhuset har dragit ner på antalet vårdplatser och bristen gör att patienter som inte borde vårdas på akuten ändå placeras där.

— När det inte finns vanliga vårdplatser för det ökande antalet gamla multisjuka patienter vårdas de på specialistvårdplatserna. Nu har vi 30 till 40 multisjuka patienter som är felplacerade, säger Saerun Jonsdottir i Vårdförbundet Skånes styrelse.

Överbeläggningarna leder till att akutens personal är upptagen med att vårda felplacerade patienter och till att väntetiderna blir orimligt långa. Enligt skyddsombuden har väntetiderna orsakat både vårdskador och dödsfall. Den tunga arbetsbördan har lett till stress, oro, sömnsvårigheter och hälsoproblem hos personalen. Läget var ett tag så allvarligt att de driftansvariga sjuksköterskorna hotade att frånsäga sig ansvaret.

Arbetsgivaren har presenterat ett åtgärdsprogram som bland annat innehåller utökad bemanning nattetid och en medicinsk husjour. Det är inte tillräckligt, anser skyddsombuden som har skickat en 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida