Magnetkamera bättre än skiktröntgen inför cancerbehandling

Magnetkamera bättre än skiktröntgen inför cancerbehandling
Joakim Jonsson är sjukhusfysiker.

Istället för att använda sig av datortomografi kan bilder med magnetkamera med fördel användas vid planering av strålbehandling.

Det visar en färsk avhandling av Joakim Jonsson, sjukhusfysiker och doktorand vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Inför en strålbehandling används normalt skiktröntgenbilder, CT, för att identifiera tumörens position inför behandling, men också för noggranna beräkningar av hur strålning absorberas i kroppen.  

Men enligt de studier som Joakim Jonsson gjort ger undersökningar med magnetkamera, MR, bättre information om tumörens utbredning och därför vore det en fördel att använda dessa bilder som underlag istället.

Ökar precisionen

Hittills har det funnits vissa problem med att använda magnetkamerabilder. Bilderna kan vara rumsligt förvrängda på grund av magnetfältets egenskaper. Dessutom återger de ingen information om hur strålning absorberas i kroppen. Bilderna från de olika undersökningarna matchas mot varandra med hjälp av matematiska metoder så att de ligger så lika som möjligt i tre dimensioner och det blir sällan perfekt.

Ny metod

Joakim Jonssons avhandling innehåller en metod för att minska dessa osäkerhetsfaktorer genom att ta större hänsyn till tumörområdet och minska inflytandet från omkringliggande strukturer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida