Magnetstimulering ibland bra vid depression

30 april 2009

Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att så kallad transkraniell magnetstimulering, TMS, gör nytta på personer med depression som inte har blivit hjälpta av antidepressiva läkemedel. Men det behövs mer forskning både kring hur metoden bäst ska tillämpas och om risken för allvarliga biverkningar.

Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i en ny rapport. Vid TMS stimulerar en elektromagnetisk spole hjärnan med snabba impulser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida