»Man kan inteta det billigaste«

Forskaren Albert Westergren dömer inte ut storköksmat, men det ställer stora krav på upphandlarna, påpekar han.?

1 september 2009

Det finns många problem med storkökstrenden och det faktum att tillredningen av maten därmed flyttas från den som ska äta den.?

Det anser Albert Westergren, sjuksköterska, docent och klinisk lektor vid Högskolan Kristianstad, som har forskat och skrivit böcker om äldres svårigheter att äta.?

– Man känner till betydelsen för äldre att känna lukten av matlagning och kanske till och med vara med. Nu riskerar köken och de praktiska möjligheterna att kunna delta i matlagning och brödbak att försvinna, säger han.??

I Kristianstad anser han att det har fungerat bra, men att det krävs mycket grundarbete. ?

– De som ska stå för upphandlingarna måste ställa krav och ta hjälp av dietister och kostekonomer. Om det ska fungera bra med ett storkök kan man inte ta det som är billigast, säger Albert Westergren.??

Kristianstads kommun har följt upp sin satsning av centralisering av maten inom omsorgen med brukarenkäter och i samarbete med Högskolan Kristianstad arbetat med kompetenshöjande insatser för personalen samt utvärderat effekterna. Albert Westergren har i en annan kommun intervjuat flera äldre som fått sina måltider hemtransporterade och det är inte all mat som håller måttet.?

– De beskriver bland annat att potatisen ofta är seg och att det är en slags hinna över den. En effekt av långa transporter där maten hålls varm under en längre tid.?

Potatisen till trots har Albert Westergren viss förståelse för att kommunerna behöver spara pengar i kristider. Samtidigt tycker han att man bör fundera över om maten verkligen är rätt område att spara på.??

– Det måste finnas en balans mellan besparing och de krav man ställer på maten som ska serveras. Håller maten god kvalitet och är de som äter den nöjda??

För om bra och lokalt tillagad mat kostar kommunerna mycket på kort sikt, kan dålig och storkökslagad mat kosta betydligt mer på längre sikt.?

– Risken är att de äldre drabbas av undernäring och att kommunen därmed biter sig själv i svansen, säger Albert Westergren. ??

Här hittar du kvalitetskrav:
Föreningen BraVå har tagit fram kvalitetskrav för mat och dryck samt måltidsmiljö för äldre.
Läs mer på: www.vardforbundet.se/brava  ?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida