Många får hivdiagnos för sent

Många får hivdiagnos för sent
Fördröjd hivdiagnos är ett problem. Arkivbild: Mostphotos

En majoritet av dem som bär på hiv fick sin diagnos mer än ett halvår efter att de smittats. Sen upptäckt ökar risken för smittspridning och försenar behandlingen, påpekar Smittskyddsinstitutet som vill att sjukvården blir mer generös med att erbjuda hivtest.

Smittskyddsinstitutet, SMI, har undersökt tiden mellan smitta och hivdiagnos hos 762 personer som antingen var smittade av hiv i Sverige eller födda i Sverige och smittade utomlands.

Det visade sig att 63 procent av dem som ingick i studien fick sin diagnos mer än ett halvår efter smittotillfället. Många av dem hade sannolikt haft sin infektion i flera år.

Att ha smittats vid heterosexuell kontakt eller genom injektionsmissbruk eller att tillhöra en äldre åldersgrupp var de viktigaste riskfaktorerna för sen diagnos. Det understryker vikten av att misstänka hivinfektion även utanför de grupper som vanligen bedöms ha störst risk att smittas, påpekar SMI.

Tidig diagnos är viktigt för att behandlingen ska kunna sättas in snabbt, men också för att minska smittspridningen. Därför ska sjukvården vara generös med att erbjuda hivtest, inte bara till personer som uppfattas tillhöra någon av grupperna med förhöjd risk, skriver SMI i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida