Många tar sig ur tungt missbruk

Många tar sig ur tungt missbruk
Merparten av tunga missbrukare lyckades under en femårsperiod ta sig ur sitt beroende. Arkivbild: Colourbox

Två tredjedelar av dem som kom till Stockholms läns missbruksvård i början av 2000-talet med ett tungt missbruk hade tagit sig ur det fem år senare. Det visar en stor studie.

Studien är en uppföljning av tidigare forskning, från början av 2000-talet, om personer med tunga alkohol- eller drogmissbruk som fått vård i Stockholms läns missbruksvård. Uppföljningen, som Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet har gjort, visar att gruppen har fått mycket vård under den tid som studien pågått, främst inom missbruksvården.

Många har också vårdkontakt med psykiatrin eller den allmänna sjukvården. Fortfarande fem år efter den första vårdkontakten hade mellan 30 och 40 procent en alkohol- eller drogrelaterad vårdkontakt. Men drygt 70 procent av dem hade inte längre något tungt missbruk.   

De som minskat sitt missbruk uppger oftast olika aspekter på egen viljestyrka som viktigaste orsaker. Därefter kommer vården.

– Generellt verkar de i missbruksvården ganska nöjda med den vård de får. Mindre nöjda är de som haft kontakt med socialtjänsten och personer med tungt drogmissbruk. Medicinsk vård som avgiftning, behandling med Subutex eller Antabus får också ganska låga betyg av vårdkonsumenterna, medan samtalsterapi får högre betyg, säger studiens huvudförfattare professor Kerstin Stenius.

Bara 8 procent av dem som inte hade ett tungt missbruk vid första intervjutillfället hade utvecklat ett tungt missbruk fem år senare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida