Många typ 2-diabetiker har dåliga kunskaper om sin sjukdom

Var tredje person med typ 2-diabetes känner inte till sitt medelblodsocker. Skrämmande och fullständigt oacceptabelt, anser ordföranden i diabetessjuksköterskornas riksförening.

På uppdrag av SFSD, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, har Sifo research international navigare gjort telefonintervjuer med 199 personer med diabetes typ 2.

Resultatet visar att många saknar kunskap om sin sjukdom och den behandling de får.

Når inte alltid fram

? Uppenbarligen når vi inte alltid fram till patienterna. Jag tror att vi i högre grad måste föra en dialog med dem i stället för att bara informera rakt upp och ner, säger Mona Andersson, ordförande i SFSD.

Det hon tycker är mest alarmerande är att var tredje patient inte känner till sitt HbA1c (mått på medelblodsockret under de senaste sex-åtta veckorna).

? Men jag tror inte att allt går att skylla på oss i vården. Även patienten har ett ansvar, säger Mona Andersson.

Samtidigt tror hon att vårdpersonalen ibland drar sig för att tala klarspråk. I stället för att berätta hur allvarlig sjukdomen är och förklara vad behandlingen syftar till bagatelliserar de ibland sjukdomen.

Vill inte göra dem sjukare än vad de känner sig

? Personerna känner sig ofta friska. Då kan det kännas svårt för diabetessjuksköterskan eller doktorn ”att göra dem sjuka”.

Hälften av dem som deltog i undersökningen svarade att de inte oroar sig över någonting avseende sin diabetes, vilket enligt Mona Andersson tyder på att de inte är tillräckligt medvetna om följdsjukdomarna.

Rapporten visar att de som ofta besöker sin diabetessjuksköterska har bättre blodsockervärden och bättre kunskaper om sin sjukdom, jämfört med dem som går mer sällan eller aldrig.

Fler resultat:

  • 30 procent har aldrig diskuterat med läkare eller diabetessjuksköterska vilket HbA1c-värde de bör ha.
  • 20 procent har aldrig diskuterat riskerna med typ 2-diabetes.
  • Den som har god kunskap om sin sjukdom har bättre HbA1c och lägre BMI, body mass index.
  • 42 procent av dem som inte känner sitt HbA1c har inte diskuterat sjukdomens risker med sin läkare eller diabetessjuksköterska.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida