Många vill veta mer om svensk demensutbildning på persiska

Många vill veta mer om svensk demensutbildning på persiska
I och med att andelen äldre med utlandsbakgrund ökar i Sverige ökar också antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom ökat. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskan Rozita Torkpoors webbaserade utbildning på persiska om demenssjukdomar har på kort tid blivit en av de mest sökta sidorna på Google.

Sidan vänder sig både till vårdpersonal och anhöriga, för att förbättra vården av utlandsfödda personer med demens.

Erfarenheter från Rosengård i Malmö visar att anhöriga ofta tar ett mycket stort ansvar när utlandsfödda äldre drabbas av sjukdom. Samtidigt som begreppet demens inte är så känt i många kulturer.

– Många vill ta hand om sina äldre själva och de söker vård sent i sjukdomen. Ett av utbildningens mål är att få dem att söka hjälp i ett tidigare skede, säger sjuksköterskan Rozita Torkpoor vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Rozita Torkpoor, som själv har iransk bakgrund, har skapat den interaktiva utbildningen med material från nätbaserade utbildningar på svenska och översatt.

På sidan beskrivs symtom på olika typer av demens och praktiska råd om hur en person med en demenssjukdom bör bemötas i olika situationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida