Mannen dog i akutens väntrum

Trots att hustrun trodde att mannen hade drabbats av en propp hade sjuksköterskan inte tid att bedöma honom.

Kvinnan körde sin 65-årige make till sjukhusakuten då han drabbades av illamående, kräkningar och värk i bröst och armar. I receptionen sa hustrun att hon trodde att maken hade drabbats av en propp, en information som receptionisten meddelade en sjuksköterska. Mannen blev tillsagd att sätta sig i väntrummet. Kort därefter sa hustrun till att mannen hade fått mer ont. Samma sjuksköterska meddelade att mannen skulle vänta. Strax därpå reste han sig, tog några steg och segnade ner. Han hade drabbats av ett hjärtstillestånd som inte gick att häva trots intensiv specialistbehandling.

Mannens fru anmälde de inblandade och deras chefer till Ansvarsnämnden. Ledningssjuksköterskan skrev att situationen på akuten hade varit kaotisk. Hon och tre andra sjuksköterskor tog hand om var sin oinskriven patient. I det fulla väntrummet fanns flera prioriterade patienter med andningssvårigheter och bröstsmärtor. Samtidigt kom två till med ambulanslarm. Totalt befann sig åtta patienter på akuten med mycket allvarliga sjukdomstillstånd, förutom mannen.

Den sjuksköterska som receptionisten informerade skrev till nämnden att hennes arbetsbelastning hade varit mycket pressad med tre högprioriterade patienter som hon inte kunde lämna och därför sa hon att mannen skulle ta en kölapp och sätta sig i väntrummet. Verksamhetschefen skrev till nämnden att han vidhöll att mannen hade tagits omhand direkt om han hade kommit med ambulans i stället för i hustruns bil. Hustrun hade i sin anmälan klagat över att hans yttrande hade skuldbelagt henne.

Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskan gjorde fel bedömning då hon inte direkt tog hand om mannen, och påpekar att enligt klinikens organisation skulle han ha bedömts av medicinskt kunnig personal. Men samtidigt ser nämnden det som förmildrande att hon redan hade andra att ta hand om och tycker att det är förståeligt att hon inte insåg hur allvarligt 65-åringens tillstånd var efter att bara ha fått en andrahandsrapport. Alla anmälda slipper påföljd.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2005/0663:B3).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida