Margareta tog fram instrumentet

När en gravt utvecklingsstörd kvinna blev mycket förändrad försökte Margareta Lunde-Martinson tillsammans med personalen på boendet tolka beteendet utan att lyckas. Då fick hon idén att utveckla ett instrument för att bättre kunna bedöma smärta och andra obehag hos personer med utvecklingsstörning.

Hon utbildade personalen på boendet utifrån det arbetsmaterial som några kolleger i Uddevalla kommuns äldrevård hade utvecklat för personer med demens (Vårdfacket 1/2003). Och personalen tyckte att det blev lättare att dokumentera.?

– Då förstod jag att det behövdes ett sådant instrument även inom vår verksamhet och sökte pengar för att kunna utveckla det så att det stämmer med den särskilda handikappomsorgen, berättar Margareta.??

När någon boende är orolig, sover dåligt, är orkeslös eller arg, vanliga symtom på obehag av olika slag, pratar nu personalen under Margaretas ledning om vad som kan ligga bakom. Det är viktigt att utesluta fysisk, psykisk, so­cial och existentiell smärta och det är där bedömningsinstrumentet Smärta & utvecklingsstörning kommer in. Hon har letat och hittat idéer och material på olika håll som hon har funnit användbart och utvecklat. ?

Resultatet är en grön skrift som ska synas och finnas tillgänglig för habiliteringspersonalen i det dagliga arbetet. För att den inte ska försvinna bland andra papper på skrivbordet är den ganska stor och tryckt på hårt papper. När man viker upp den finns listor på fysiska tecken, verbala uttryck, psykiska, sociala och existentiella tecken samt tänkbara orsaker. ?

Där finns också enkla åtgärder som personalen själv kan vidta och anvisningar för när sjuksköterskan omedelbart ska kontaktas.??

Nu är alla 220 som arbetar med habilitering på gruppbostäder i Uddevalla kommun utbildade i att se och bedöma smärta. De vet vad som är normalt och inte och använder instrumentet för smärtbedömning och observationsscheman.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida