Maria Ungdom skär ner slutenvården och omplacerar erfaren personal

Personalen på Maria Ungdom i Stockholm är orolig. Arbetsgivaren skär ner antalet slutenvårdsplatser samtidigt som man inför tvångsvård och omplacerar elva erfarna mentalskötare.

Maria Ungdoms ledning vill satsa på öppenvård och utvidgat samarbete med polisen och socialtjänsten.

Det är bra, men först måste arbetsgivaren informera personalen om vad det för med sig, säger Susanne Björkman, ordförande i Vårdförbundets sektion centrala Stockholm.

 

Personalen är orolig för att beslutet om nedskärningen av antalet slutenvårdsplatser tas samtidigt som omhändertagande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT,  införs.

 

Ett våningsplan ska stängas, vilket innebär att ungdomar som tas in akut, och ungdomar som tvångsvårdas ska vårdas på samma avdelning.

 

Risk för hot och våld ökar

– Med tvångsvård ökar risken för hot och våld, både mot personalen och mot övriga ungdomar. Att ungdomarna vårdas på samma avdelning innebär dessutom att det blir svårt att avskilja dem från varandra, säger Lena Elfström, vice ordförande i sektion centrala Stockholm.

Beslutet om att skära ner antalet slutenvårdsplatser och säga upp erfarna mentalskötare har mbl-förhandlats.

– Vi har haft en central förhandling som slutade i oenighet. Vi ville diskutera helheten: bemanningen, tvångsvården och personalens arbetsmiljö. Kommunal, SKTF och Vårdförbundet är överens om att det inte är läge för att införa så genomgripande förändringar, säger Susanne Björkman.

En stor kompetensförlust

De tre fackförbundet är också överens om att uppsägningen av elva erfarna mentalskötare innebär en stor kompetensförlust. De ska visserligen ersättas med åtta sjuksköterskor – men arbetet kräver specialistutbildning inom psykiatri och erfarenhet inom beroendevård.

– Specialistutbildade sjuksköterskor med den kompetensen går inte att uppbringa. Dessutom är det här den andra nedskärningen på ett år så erfarna sjuksköterskor har redan slutat för att arbetssituationen är pressad, säger Lena Elfström.

Susanne Björkman berättar att arbetsgivaren har hänvisat till beställaren som vill att personalen ska bestå av bara sjuksköterskor. Men några sådana krav från Stockholms läns landsting har inte Vårdförbundets förtroendevalda hittat.

– Arbetsgivaren har frågat oss varför vi inte tycker det är bra att de anställer fler sjuksköterskor, men jag vill inte se nyutbildade sjuksköterskor som står och gråter för att de inte visste vad som väntade, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida