Markör förutsäger depression?

31 juli 2013

Signalämnet interleukin 6, som kan mätas i ryggvätska, kan visa vilka äldre personer som kommer att bli deprimerade långt innan de utvecklar depressionen.?

I en studie gjord vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har forskarna analyserat ryggvätskeprov tagna från 83 äldre kvinnor i början av 1990-talet. De som hade lägre nivåer av interleukin 6 i hjärnan hade oftare utvecklat en depression 17 år senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida