Med bättre rutiner försvann de cvk-relaterade infektionerna

Med bättre rutiner försvann de cvk-relaterade infektionerna
– Vi ger hurra-rop längs vägen, berättar projektledaren Maria Tiger.

När personalen blev medvetna om var hygienen brast och blev bättre på att följa hygienreglerna sjönk antalet infektioner till följd av central venkateter drastiskt. Nu håller de ställningarna med hjälp av månatliga diagram.

22 februari 2012

På centralintensiven vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg vårdas cirka 2 000 patienter varje år, på neurointensiven cirka 300 patienter. Tidigare hade de båda avdelningarna årligen i genomsnitt 25 cvk-relaterade infektioner.

För att komma tillrätta med det satte personalen i slutet av 2009 igång ett genombrottsprojekt. Projektgruppen gjorde en checklista för inläggning av cvk och i början av 2010 var de igång med att använda den.

– Vi gjorde en informationskampanj riktad till all personal, där vi talade om hur man ska göra. Och det fick effekt. Ett halvår senare hade vi noll infektioner. Att det går så fort att nå målet är ovanligt. Oftast halverar man antalet infektioner först, berättar sjuksköterskan och projektledaren Maria Tiger.

Hemliga observationer

Men ett snabbt och bra resultat betyder inte att projektgruppen kan luta sig tillbaka.

En gång i månaden gör ni tio hemliga observationer, måste de vara hemliga?

– Ja, det måste de vara, annars får vi inte veta något.

Till exempel observerar de om sjuksköterskorna spritar injektionsportarna i cvk:n och om de följer kläd- och hygienrutiner. Något de och övriga personalkategorier, inklusive läkarna, numera är väldigt bra på, även om det alltid finns en förbättringspotential. När det brister handlar det oftast om konsulter som har sin ordinarie arbetsplats någon annanstans på sjukhuset, till exempel läkare från andra specialiteter.

Bra resultat

Totalt sett är resultaten på båda avdelningarna jättefina. Cvk-infektionerna håller sig på en låg nivå.

– Men vi måste fortsätta och mäta varje månad. Vi sätter upp diagram på en anslagstavla som talar om var bristerna finns, men vi ger också hurra-rop längs vägen, berättar Maria Tiger.

Resultaten har gjort att många hör av sig och vill veta hur de har lyckats så bra. De kommer att berätta om sina framgångar både på Svensk sjuksköterskeförenings sjuksköterskedagar i mars och på den nordiska säkerhetskonferensen i Danmark samma månad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida